Novaja arkhitektura fondovogo rynka i finansovogo prostranstva Rossii sidottuvenäjä, 2009