Nederlandsche Jaerboeken, Inhoudende Een Verhael Van de Merkwaerdigste Geschiedenissen: Die Voorgevallen Zyn Binnen Den Omtrek Der Vereenigde Provinti nidottuhollanti, 2012