Modelirovanie matrichnogo vihretokovogo preobrazovatelya nidottuvenäjä, 2018