Metody Organizatsii Sistemy Dlya Avtomatizatsii Obucheniya Yazyku VHDL nidottuvenäjä, 2012