Mekhanizmy Venchurnogo Finansirovaniya nidottuvenäjä, 2012