Mekhanizm zaschity prav na kommercheskuju tajnu nidottuvenäjä, 2012