Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med kommentarer sidottuTanska, 2008