Lov og forskrift om offentlige anskaffelser sidottuNorja, 2018