Lof-redens Aen De Alderheyligste Maegd Ende Moeder Godts Maria Toegeëygent,: Met Thien Kopere Plaeten Verrykt En Tot Vervoorderinge Haerder Eere En Lu nidottuhollanti, 2012