Letopis zhizni i tvorchestva N. A. Nekrasova. V 3 tomakh. Tom 3. 1867-1877 sidottuvenäjä, 2009