Kurljandija. V poiskakh planety sobak nidottuvenäjä, 2018