Kort Begrijp Van Het Wonderbaer Leven Van Den Zaligen Pater Laurentius a Brundusio, General an T' Orden Der Eerw. Paters Capucinen ...... nidottuhollanti, 2012