Kognitiwnaq informacionnaq tehnologiq raspredeleniq resursow nidottuvenäjä, 2019