Kierunki ewaluacji technologii cyfrowych w dzialaniu spolecznym nidottupuola, 2019