Khudozhestvennaja kovka i lite Moskvy sidottuvenäjä, 1989