Jan Kochanowski : w wietle dotychczasowych wyników krytyki historyczno-literackiej nidottupuola, 2010