Istoriya Zarubezhnoj Literatury. Epoha Vozrozhdeniya. Tom 1 nidottuvenäjä, 2013