Istorija chelovechestva v velikikh dokumentakh sidottuvenäjä, 2018