Istoricheskij atlas evrejskogo naroda so vremen praottsov do nashikh dnej sidottuvenäjä, 2014