Integral'nye Preobrazovaniya V Zadachakh Obrabotki Dannykh nidottuvenäjä, 2012