Impressionisty. Kalendar nastennyj na 2020 god (170kh170 mm) nidottuvenäjä, 2019