HISTORICAL MEMOIRS OF RELIGIOU pokkariEnglanti, 2016