Het Wereldraadsel: Wijsgeerige Verhandelingen... nidottuhollanti, 2011