Hartlings arv og det moderne Venstre sidottuTanska, 2013