Geschiedenis Van de Voormalige Geldersche Hoogeschool En Hare Hoogleeraren, Volume 1... nidottuhollanti, 2011