Formules Wisigothiques In�dites Publi�es d'Apr�s Un Manuscrit de la Biblioth�que de Madrid nidottuRanska, 2018