FGOS DO v semejnoj pedagogike. Razvitie sovremennogo doshkol'nika nidottuvenäjä, 2018