Fen-shuj: dengi, kvartira, karera. - Izd. 2-e, ster. nidottuvenäjä, 2012