F. X. Alda in Memoriam Ru Eny Svobodov nidottutsekki, 2009