En ny verdensorden - eller slet ingen? sidottuTanska, 2004