Dzhejn sama po sebe: skazki krylatykh koshek sidottuvenäjä, 2018