Den usynlige detektiv-Dødens ur sidottuTanska, 2007