Den stora födelsedagstårträddning pahvisivuinenRuotsi, 2018