Den hemmelige stråle-Karamakos udbrud sidottuTanska, 2008