Damskie shljapki. 1891 (nabor iz 15 otkrytok) pahvisivuinenvenäjä, 2015