Christi Martyrum Lecta Trias, Hyacinthus Amastrensis, Bacchus Et Elias Novi-martyres pokkarilatina, 2009