Betænkning om det fremtidige ligestillingsarbejde og dets organisering nidottuTanska, 1999