Atlas. Bespozvonochnye zhivotnye nidottuvenäjä, 2019