Apilatien esiopetus Opettajan opas B + monisteet (OPS16) kierreSuomi, 2017