Apilatien esiopetus Opettajan opas A + monisteet (OPS16) kierreSuomi, 2017