7 SKAZOK V STIKHAKh. ZARUBEZHNYE SKAZKI V STIKHAKh sidottuvenäjä, 2016