L'ambulatorio in psichiatria dell'eta evolutiva e-kirjaitalia, 2012