Kristityn vaellus: Pyhiinvaeltajan eteneminen tästä maailmasta siihen, joka on tuleva e-kirjaSuomi, 2020