Etik och ledarskap : Etisk kod för chefer e-kirjaRuotsi, 2012