Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat