Kitaransoiton opintoaineistoksi tarkoitettu musiikki