Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori

Din sökning gav 3081 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Vetenskapsteori för nybörjare

  Vetenskapsteori för nybörjare
  av Torsten Thurén

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147127788

  Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar!Om författarnaTorsten Thurén är docent i journ…

 • Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde

  Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde
  av Jonna Bornemark

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188659170

  Filosofen Jonna Bornemark fortsätter och fördjupar efter sitt populära Sommarprogram: En kritik av mätbarhetens tidsålder.Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i…

 • Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning

  Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  av Runa Patel, Bo Davidson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144126050

  Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar, genomför och rapporterar en mindre undersökning. Oavsett om man gör en utredning, bedriver ett forsknings- eller utredningsarbete eller genomför et…

 • Handbok i kvalitativ analys

  Handbok i kvalitativ analys
  av Andreas Fejes

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129706

  Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får d…

 • Forskningsmetoder för lärarstudenter

  Forskningsmetoder för lärarstudenter
  av Line Christoffersen, Asbjörn Johannessen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144101613

  Detta är en introduktion till forskningsmetoder. Boken presenterar allt från kvalitativ till kvantitativ forskningsdesign och är skriven på ett lättillgängligt sätt. Den är en idérik grundbok och kräver inga speciella förkunskaper om forskningsmetod…

 • Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur

  Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur
  av Marcus Agnafors, Magnus Levinsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102269

  Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grun…

 • Reflektionshandboken

  Reflektionshandboken
  av Kristin Bie

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789140666352

  Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken. Reflektionshandboken är en hjälp för lärandeorien…

 • Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147126972

  Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Denn…

 • Introduktion till vetenskapsteorin

  Introduktion till vetenskapsteorin
  av Lars-Göran Johansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172351141

  Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskap…

 • Vetenskapsteori : grunder och tillämpning

  Vetenskapsteori : grunder och tillämpning
  av Jesper Andreasson, Thomas Johansson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144133713

  Vetenskapsteori kan ibland uppfattas som abstrakt och komplicerat. Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för akademiskt arbete. Vetenskapsteoretiska frågor aktualiseras i varje forskningsprocess, oavsett om skri…

 • Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  av Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120218

  Vad kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Denna bok handlar om vetenskapens centrala principer. Författarna visar att grunden för vetenskapen och synen på dess uppgifter i allt väsentligt är geme…

 • Vetenskaplig metod

  Vetenskaplig metod
  av Rolf Ejvegård

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144054742

  Denna grundläggande handledning i författandet av vetenskapliga examensarbeten, uppsatser och rapporter föreligger nu i en fjärde omarbetad version.Boken presenterar vanligt förekommande vetenskapliga forskningsmetoder och tekniker. Författaren redo…

 • Vetenskap, kunskap och praxis

  Vetenskap, kunskap och praxis
  av Magdalene Thomassen

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789140650702

  Vad är teorigrunden för det praktiska arbetet inom vårdyrken och socialt arbete? Vad betyder "forskningsbaserad praxis"? Vad kännetecknar forskning och vetenskap och vad är förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och andra kunskapsformer som använd…

 • Kritik av det rena förnuftet

  Kritik av det rena förnuftet
  av Immanuel Kant

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350274

  Kritik av det rena förnuftet är Kants mest betydande arbete. Det utgör grunden i Kants kritiska projekt och är kanske det mest inflytelserika filosofiska verket i modern tid. Endast en mindre del av verket har tidigare varit översatt till svenska. D…

 • Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

  Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
  av Trisha Greenhalgh

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789144072715

  Oavsett professionstillhörighet eller akademisk nivå utgör denna bok en ständigt användbar följeslagare för alla studerande och redan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. På ett heltäckande och pedagogiskt sätt förklarar författaren grunden fö…

 • Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar

  Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar
  av Henna Hasson, Ulrica von Thiele Schwarz

  Flexband - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127818187

  Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre? Författarna rede…

 • En första bok om kvantitativa metoder - för psykologi och andra beteendevetenskaper

  En första bok om kvantitativa metoder - för psykologi och andra beteendevetenskaper
  av Gunne Grankvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144128672

  Kvantitativ forskning inom psykologi och andra beteendevetenskaper är inspirerad av ett naturvetenskapligt sätt att förstå världen. Mätningar och insamling av sifferdata sker genom att frågor eller påståenden presenteras tillsammans med svarsalterna…

 • Diskursanalys i praktiken

  Diskursanalys i praktiken

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789147086443

  Diskursanalys i praktiken är en tydlig och informativ bok i konsten att arbeta med olika diskursanalytiska strategier. Boken riktar sig till studenter och forskare inom samhälls- och beteendevetenskap. Bidragen i boken ger exempel på möjliga och kon…

 • Diskursanalys - Greppbar metod

  Diskursanalys - Greppbar metod
  av Peter Svensson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144130552

  Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur språkanvändning utgör en viktig del av konstruktionen av samhället och dess beståndsdelar. En central utgångspunkt för alla former av diskursanalys…

 • An Introduction to Metaphysics

  An Introduction to Metaphysics
  av John W. Carroll

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780521533683

  This book is an accessible introduction to the central themes of contemporary metaphysics. It carefully considers accounts of causation, freedom and determinism, laws of nature, personal identity, mental states, time, material objects, and propertie…

 • Narrativ teori och metod : med livsberätteslen i fokus

  Narrativ teori och metod : med livsberätteslen i fokus
  av Anna Johansson

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789144035000

  Under de senaste årtiondena har vi kunnat se framväxten av ett tvärdisciplinärt forskningsfält som benämns narrativa studier eller berättelseforskning. Vad innebär det egentligen att kunskap är narrativ? Vad är en berättelse? Hur utför man en narrat…

 • Forskning och skrivande - Konsten att skriva enkelt och effektivt

  Forskning och skrivande - Konsten att skriva enkelt och effektivt
  av Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup, William FitzGerald

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144129327

  Forskning och skrivande är en bok för alla som står inför uppgiften att skriva en uppsats, en rapport eller ett större vetenskapligt arbete. I boken beskrivs bland annat hur man formulerar en intressant och relevant frågeställning, hur man söker och…

 • The Structure of Scientific Revolutions

  The Structure of Scientific Revolutions
  av Thomas S. Kuhn

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780226458120

  A good book may have the power to change the way we see the world, but a great book actually becomes part of our daily consciousness, pervading our thinking to the point that we take it for granted, and we forget how provocative and challenging its…

 • Epistemology

  Epistemology

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9781405169660

  New and thoroughly updated, Epistemology: An Anthology continues to represent the most comprehensive and authoritative collection of canonical readings in the theory of knowledge. Concentrates on the central topics of the field, such as skepticism a…

 • Epistemology

  Epistemology

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9781405169677

  New and thoroughly updated, Epistemology: An Anthology continues to represent the most comprehensive and authoritative collection of canonical readings in the theory of knowledge. * Concentrates on the central topics of the field, such as skepticism…

 • En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik

  En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik
  av Bengt Kristensson Uggla

  Flexband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144130323

  I en tid då vetenskapen förknippas med de mest storslagna förhoppningar – och samtidigt i grunden ifrågasätts – behöver vi åter ställa de grundläggande frågorna: Vad är kunskap? Vad är vetenskap? Hur går det till när man vetenskapar? Vil…

 • Kvalitativ forskning från start till mål

  Kvalitativ forskning från start till mål
  av Robert K Yin

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144078304

  Kvalitativ metod är ett begrepp som rymmer en mosaik av metoder för kvalitativ forskning. Den här boken är en praktisk vägledning för alla som planerar för eller arbetar med en kvalitativ studie. Boken presenterar metoder för att bedriva kvalitativ…

 • Philosophy of Science: Very Short Introduction

  Philosophy of Science: Very Short Introduction
  av Samir Okasha

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780198745587

  How much faith should we place in what scientists tell us? Is it possible for scientific knowledge to be fully 'objective'? What, really, can be defined as science? In the second edition of this Very Short Introduction, Samir Okasha explores the mai…

 • The Order of Things

  The Order of Things
  av Michel Foucault

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780415267373

  When one defines "order" as a sorting of priorities, it becomes beautifully clear as to what Foucault is doing here. With virtuoso showmanship, he weaves an intensely complex history of thought. He dips into literature, art, economics and even biolo…

 • The Order of Things

  The Order of Things
  av Michel Foucault

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9780415267366

  When one defines "order" as a sorting of priorities, it becomes beautifully clear as to what Foucault is doing here. With virtuoso showmanship, he weaves an intensely complex history of thought. He dips into literature, art, economics and even biolo…

 • Den växtbaserade kosten : klara besked om hur maten påverkar din hälsa och vad du kan uppnå med en optimal kost

  Den växtbaserade kosten : klara besked om hur maten påverkar din hälsa och vad du kan uppnå med en optimal kost
  av Maria Felding, Tobias Schmidt Hansen, David Stenholtz

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198392401

  Tankar om miljö, etik och hälsa har lett till ett ökat intresse för veganism och en växtbaserad kost. Men medan allt fler byter ut köttbullarna mot bönor, finns det de som funderar på om det verkligen är hälsosamt att bara äta mat från växtriket. Få…

 • SMART - ett sätt att genomföra forskningsöversikter

  SMART - ett sätt att genomföra forskningsöversikter
  av Claes Nilholm

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144115672

  Under senare år har behovet av att göra forskningsöversikter på ett systematiskt sätt uppmärksammats, inte minst för att mängden forskning ständigt ökar. SMART (Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies) är ett sätt att systematiskt g…

 • Vetenskapliga revolutioners struktur

  Vetenskapliga revolutioners struktur
  av Thomas S. Kuhn

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172351073

  Ingen bok har haft större inflytande på vår förståelse av den vetenskapliga utvecklingen än Thomas S. Kuhns Vetenskapliga revolutioners struktur (1962), men det är också en bok som ändrade vår syn på oss själva, och till exempel gav oss begreppet pa…

 • Följ med till staden (tigrinska och svenska)

  Följ med till staden (tigrinska och svenska)
  av Kate Clynes

  Board book - 2018 - Tigrinja - ISBN: 9789188701268

  Vad kan man hitta i parken? Vad för djur finns det på bondgården? Och vad ser man i skyltfönstret när man handlar i staden? ”Följ med” serien är tre böcker fulla av ljud och meningar som barnen kan upptäcka själva med hjälp av Mantra Lin…

 • Vad är vetenskap egentligen?

  Vad är vetenskap egentligen?
  av Alan Chalmers

  Kartonnage - 2003 - Svenska - ISBN: 9789157804259

  Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, ändå…

 • Lotten (somaliska)

  Lotten (somaliska)
  av Kerstin L Hahn

  Inbunden - 2018 - Somali - ISBN: 9789177234340

  Det är fredagen den trettonde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Men det vet han inte. Inte än, och inte hur ... Lotten är Kerstin L Hahns första bok för unga vuxna…

 • Doing a Literature Review - Releasing the Research Imagination

  Doing a Literature Review - Releasing the Research Imagination

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781526419217

  The ultimate guide to the `what', `how' and `why' of literature reviewing, the second edition of the classic text shows how the literature review will unlock the full potential of one's research with:A thorough exploration of the literature review p…

 • Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi

  Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi
  av Edmund Husserl

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350328

  Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi är en fenomenologins grundbok. Det är i denna bok, utgiven 1913, som Husserl för första gången presenterar den fenomenologiska reduktionen och därmed etablerar fenomenologin i dess transcend…

 • Verklighetens magi

  Verklighetens magi
  av Richard Dawkins
  (3 recensioner)

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186061241

  Genom historien har vi människor försökt förklara naturens fenomen med fantasifulla myter. För vikingarna var regnbågen gudarnas bro till jorden. I Japan bar en enorm fisk världen på sin rygg och varje gång den viftade på stjärten blev det jordbävni…

 • Lärande utvärdering : genom följeforskning

  Lärande utvärdering : genom följeforskning

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144056173

  Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genom…

 • What is This Thing Called Science?

  What is This Thing Called Science?
  av Alan Chalmers

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780335262786

  A brand new edition of an internationally-renowned philosophy of science bestseller.Now well into its fourth decade, What is This Thing Called Science? has become something of a classic the world over, available in 19 languages. Each decade, Alan Ch…

 • Aspects of Truth

  Aspects of Truth
  av Catherine Pickstock

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108840323

  What is 'truth'? The question that Pilate put to Jesus was laced with dramatic irony. But at a time when what is true and what is untrue have acquired a new currency, the question remains of crucial significance. Is truth a matter of the representat…

 • Fakta om fotbolls-VM

  Fakta om fotbolls-VM
  av Tomas Dömstedt

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188295576

  Fotbolls-VM spelas vart fjärde år. Det är en av världens största idrottstävlingar. I den här boken kan du läsa om lagen, spelarna och roliga händelser. Och om när Sverige slog ut Italien, och blev klart för VM i Ryssland 2018. Den här boken ingår i…

 • Epistemisk orättvisa: Kunskap, makt och etik

  Epistemisk orättvisa: Kunskap, makt och etik
  av Miranda Fricker

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172351035

  Miranda Fricker pekar ut två sorters orättvisa som kan drabba oss som kunskapssubjekt: vittnesorättvisa och hermeneutisk orättvisa. Båda formerna av orättvisa drabbar i första hand grupper som även i andra avseenden är missgynnade i samhället, såsom…

 • Min sårbara kropp

  Min sårbara kropp
  av Helena Österlund

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198505412

   En av vårens litterära sensationer:»Det är en författare med stor litterär och dramaturgisk medvetenhet, begåvning och arbetskapacitet som håller i pennan. Min sårbara kropp borde nomineras till Augustpriset.« Lidija Praizovic, Aftonbladet Kul…

 • Svar på frågan : vad var det postmoderna?

  Svar på frågan : vad var det postmoderna?
  av Fredric Jameson, Anders Burman, Sara Danius, Hans Ruin, Jean-François Lyotard

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789186883362

  För drygt trettio år sedan publicerades Jean-François Lyotards La condition postmoderne, där frågan ställdes om innebörden i arvet från upplysningen. Ska det postmoderna förstås som ett brott med dess rationalitet och universalism, eller som en fort…

 • Conjectures and Refutations

  Conjectures and Refutations
  av Karl Popper

  Häftad - 2002 - Engelska - ISBN: 9780415285940

  Conjectures and Refutations is one of Karl Popper's most wide-ranging and popular works, notable not only for its acute insight into the way scientific knowledge grows, but also for applying those insights to politics and to history. It provides one…

 • Conjectures and Refutations

  Conjectures and Refutations
  av Karl Popper

  Inbunden - 2002 - Engelska - ISBN: 9780415285933

  Conjectures and Refutations is one of Karl Popper's most wide-ranging and popular works, notable not only for its acute insight into the way scientific knowledge grows, but also for applying those insights to politics and to history. It provides one…

 • Om passionerna - Avhandling om den mänskliga naturen

  Om passionerna - Avhandling om den mänskliga naturen
  av David Hume

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350496

  Om passionerna är en bok om drivkrafterna bakom vårt handlande och våra moraliska omdömen. I Om förståndet undersökte Hume människans tänkande och kunskapsförmåga och fann deras räckvidd begränsad. På motsvarande sätt visar han här att förnuftet, äv…

 • Om moralen - Avhandling om den mänskliga naturen

  Om moralen - Avhandling om den mänskliga naturen
  av David Hume

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789172350502

  Med den tredje delen av Avhandling om den mänskliga naturen avslutar Hume sitt projekt att utveckla en samlad teori om alla viktiga aspekter av mänskligt tänkande och handlande. I början av Om Moralen ger Hume den klassiska formuleringen av en princ…

 • Den skapande läsaren : hermaneutik och tolkningskompetens

  Den skapande läsaren : hermaneutik och tolkningskompetens
  av Björn Vikström

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789144038469

  Vad händer när vi läser en text? Varför kan samma text tolkas på så många olika sätt – men ändå inte hur som helst? I den här boken vill författaren ge en helhetsbild av texttolkningsproblematiken. Tolkningen beskrivs som en ”hermeneutis…

 • Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen

  Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen
  av Kirsten Hyldgaard

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147084722

  Den pedagogiska forskningen och vetenskapen har genom tiderna kopplats till olika vetenskapstraditioner såsom psykologi, sociologi och på senare år även antropologi. Boken tar därför ställning till och är ett resultat av grundläggande problemställni…

 • Hermeneutics

  Hermeneutics
  av Stanley E. Porter

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9780802866578

  In this concentrated, intelligible, and useful introductory volume Stanley Porter and Jason Robinson give a splendid overview of hermeneutical and interpretive thought. Neither an all-inclusive survey that moves too quickly over the surface of compl…