Bibliotek & Offentlig verksamhet

Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassanTävlingen är avgjord - tack för alla fina bidrag!

Vi har fått mängder av pluggtips, t ex hur du gör bra anteckningar, att det är viktigt med korta pauser för att behålla koncentrationen, att träning är bra för att orka plugga mer och hur viktigt det är med miljön runtomkring dig när du pluggar. Det tips och motivering vi tyckte var allra bäst är det Malin Sedin skickade in. Hon tycker att det är viktigt att komma ihåg att det ska vara kul att plugga, "du läser trots allt något du vill jobba med i många år".

Stort grattis till Malin Sedin som vinner första pris, presentkort på adlibris.com värde 5 000 kr!

Andra pris, presentkort på adlibris.com värde 2 000 kr, går till Jonas Nordling som menar att det inte finns några genvägar, man måste ta tid till studierna och nöta in det man behöver. Hitta en plats där du kan vara koncentrerad och din egen stil i läsningen, 'Använd fantasin så blir resan mot examen lite roligare!'

Tredje pris, presentkort på adlibris.com värde 1 000 kr, vinner Sara Haraldsson som tipsar om att göra anteckningar samtidigt som du läser, så slipper du 'det tidskrävande och tradiga i att läsa samma bok flera gånger'.

Fjärde - tionde pris, presentkort på adlibris.com värde 200 kr, går till:

Lina Hansson
Rebecca Grönlund
Nils Edlund
Erika Alsin
Ronja Dahlman
Lollo Isaksson
Jens Johansson

Grattis!M 2b

av Holmström, Martin

Övningar i Analys i en variabel

M är en matematikserie för gymnasieskolan. Fullt utbyggd kommer serien att täcka samtliga gymnasieprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.

Boken innehåller övningar med lösningar till läroboken Analys i en variabel.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Byggstyrning

av Révai, Ervin

A Mathematician's Apology

av Hardy, G. H.

4:e upplagan Byggstyrning ger kunskaper om byggentreprenörens produktionsplanering och övriga styrningsverktyg. Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna genomföra byggprojekt enligt alla krav på kvalitet, arbetsmiljö, tider och ekonomi som ställs av samhälle, byggherrar och byggföretagen själva.

G. H. Hardy was one of this century's finest mathematical thinkers, renowned among his contemporaries as a 'real mathematician … the purest of the pure'. This is a unique account of the fascination of mathematics and of one of its most compelling exponents in modern times.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Organic Chemistry

av Clayden, Jonathan

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

av Djurfeldt, Göran

This second edition takes all that has made Organic Chemistry the book of choice, and has refined and refocused it to produce a text that is even more student-friendly, more coherent and more logical in its presentation than before.

Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 17, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Bioenergy for Sustainable Development and International Competitiveness

av Johnson, Francis X. (EDT)

Kvalitet från behov till användning

av Bergman, Bo

Growing concerns about the impacts of climate change and dependence on fossil fuels have intensified interest in bioenergy from sugar cane and other crops, highlighting important links between energy, environment and development goals.

Flera exempel på hur framgångsrika organisationer arbetar ges. Nya företeelser i elektronisk handel och kvalitetsutveckling för ett hållbart samhälle belyses.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Projektering av VVS-installationer

av Warfvinge, Catarina

Databasteknik

av Padron-McCarthy, Thomas

VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem

Boken vänder sig till alla som har grundläggande kunskaper om datorer, och det mesta i boken kräver inte mer än så. För avsnitten som handlar om databashanterarens interna konstruktion är det bra om man har erfarenhet av programmering och datastrukturer.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Chemistry3

av Burrows, Andrew

Data och diagram - Energi- och kemitekniska tabeller

av Mörtstedt, Sten-Erik

Chemistry is widely considered to be the central science: it encompasses concepts on which all other branches of science are developed. Yet, for many students entering university, gaining a firm grounding in chemistry is a real challenge.

Data och diagram är en samling formler, tabeller och diagram för energitekniska beräkningar. Boken är avsedd för ingenjörsutbildning på högskolenivå, men är också lämplig för annan högre teknisk utbildning.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Chemical Reactions and Chemical Reactors

av Roberts, George W.

Organic Chemistry, 10th Edition International Student Version

av Solomons, T. W. Graham

Focused on the undergraduate audience, Chemical Reaction Engineering provides students with complete coverage of the fundamentals, including in-depth coverage of chemical kinetics.

10:e upplagan The authors' thoroughly explain and illustrate each new idea when it is first introduced and then reinforce the new idea or concept by having students work related problems.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Gene Cloning and DNA Analysis

av Brown, T. A.

Statistisk dataanalys

av Körner, Svante

6:e upplagan Known world-wide as the standard introductory text to this important and exciting area, the sixth edition of Gene Cloning and DNA Analysis addresses new and growing areas of research whilst retaining the philosophy of the previous editions.

I Statistisk dataanalys presenteras statistik med exempel och praktiska tillämpningar och utan onödig krånglig matematik. Övningsuppgifterna är väl strukturerade och fullständiga lösningar finns.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Analys i flera variabler

av Persson, Arne

Maskinelement

av Olsson, Karl-Olof

Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner – s.k. vektoranalys.

Boken Maskinelement ger kunskap om de vanligaste elementen, hur det fungerar, vad de används till och, fram för allt, hur de analyseras. De moderna maskinelementen visualiseras också till både utseende och funktion i en riklig mängd bilder.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Stokastik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

av Alm, Sven Erick

Wind Energy Explained: Theory, Design and Application

av Manwell, James F.

Stokastik är en ny, grundläggande lärobok i matematisk statistik. Utöver teori innehåller boken ett stort antal lösta exempel samt ett ännu större antal övningar och problem, alla med facit och många med separata ledningar.

2:a upplagan Now fully revised, this second edition of Wind Energy Explained: Theory, Design and Application builds on its highly successful predecessor, now the leading textbook for wind energy degree courses.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Atkins' Physical Chemistry

av Atkins, Peter

Design and Analysis of Experiments, International Student Version, 7th Edit

av Montgomery, Douglas C.

In this ninth edition the authors continue to refine their presentation of physical chemistry. The coverage of introductory topics is streamlined, and the addition of a new fundamentals chapter provides students with an overview of key principles on which the subject is based.

7:e upplagan This bestselling professional reference has helped over 100,000 engineers and scientists with the success of their experiments. The new edition includes more software examples taken from the three most dominant programs in the field: Minitab, JMP, and SAS.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Principles of Physics, Extended, 9th Edition, International Student Version

av Halliday, David

Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

av Blom, Gunnar

9:e upplagan - extended This book arms engineers with the tools to apply key physics concepts in the field. A number of the key figures in the new edition are revised to provide a more inviting and informative treatment.

Denna bok, som är en omarbetning av en tidigare bok av Gunnar Blom, behandlar de grundläggande delarna av sannolikhetsteorin och statistikteorin. De många lösta exemplen i texten underlättar läsningen. Övningsproblem med svar avslutar flertalet kapitel.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Materiallära

av Ullman, Erik

Mathematics Handbook - for Science and Engineering

av Råde, Lennart

På de områden där europeisk samordning inte är klar eller saknas gäller fortfarande tidigare svensk standard eller firmabeteckningar för icke standardiserade material. Eftersom materialläran täcker så många olika specialområden har många av Sveriges främsta experter på olika områden medverkat.

The book presents in a lucid and accessible form classical areas of mathematics like algebra, geometry and analysis and also areas of current interest like discrete mathematics, probability, statistics, optimization and numerical analysis

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Modern reglerteknik Faktabok

av Thomas, Bertil

Energiteknik

av Alvarez, Henrik

Modern reglerteknik behandlar reglertekniken, såväl från en teoretisk som från en tillämpad synvinkel. Grundläggande systemteori. Analoga reglersystem. Tidsdiskret reglering. Fuzzy control, komponenter m.m.

Energiteknik är en introduktion i ämnet energiteknik, med speciell vikt på systemlösningar. Boken innehåller räkneexempel med fullständiga lösningar samt ett stort antal övningsuppgifter med svar och ledning.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Modern produktionsteknik 1

av Hågeryd, Lennart

Mekanik - Statik

av Nyberg, Christer

Del 1 Modern Produktionsteknik 1 behandlar grundläggande verkstadstekniska bearbetningsmetoder och mätteknik. I denna upplaga har ett nytt kapitel tillkommit om formingsmetoder för plast och kompositmaterial. Dessutom har ett antal uppdateringar gjorts.

Boken behandlar statik och dynamik. Statikdelen omfattar kraftsystem, jämvikt, masscentrum och jämvikt med friktion. Dynamikdelen behandlar partikelns kinematik, kraftekvationen, energilagar, impulsekvationen m.m.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Microelectronic Circuits

av Sedra, Adel S.

Mekanik - Partikeldynamik

av Nyberg, Christer

This market-leading textbook continues its standard of excellence and innovation built on the solid pedagogical foundation that instructors expect from Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith.

Övningsbok

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Modern reglerteknik Övningsbok

av Thomas, Bertil

Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning

av Dahmström, Karin

Övningsbok

5:e upplagan Detta är en bok som beskriver och diskuterar planering, konstruktion av frågeformulär inklusive hur svarsprocessen går till både när enskilda personer och företag svarar, kodning, olika datainsamlingsmetoder m.m.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare

av Gröndahl, Fredrik

Linear Algebra with Applications

av Bretscher, Otto K.

Boken tar inledningsvis upp miljöhistoria och utvecklingen av begreppet hållbar utveckling samt nödvändig grundkunskap om ekologi och miljöeffekter. Men bokens huvudsakliga fokus ligger på innebörden av hållbar utveckling och vilka strategier som man kan använda för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.

This elegant textbook combines a user-friendly presentation with straightforward, lucid language to clarify and organize the many techniques and applications of linear algebra. Exercises and examples make up the heart of the text, with abstract exposition kept to a minimum.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Endimensionell analys

av Nordbeck, Patrik

Matematisk analys En variabel

av Forsling, Göran

Vid studier i analys är det viktigt att ha bra grundkunskaper i elementär algebra och geometri. Boken innehåller därför en längre inledande del som behandlar bland annat dessa områden. Till boken hör också ett kompletterande och fördjupande nätmaterial, som gör det möjligt att anpassa boken till olika kursinriktningar.

I denna andra utökade och reviderade upplaga spänner innehållet över områden som allmän räknefärdighet, elementära funktioner, gränsvärden, derivator, integraler, Taylorutvecklingar, differentialekvationer och serier. Det ges även en introduktion i numerisk kalkyl.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Byggformler och tabeller

av Johannesson, Paul

An Introduction to Animal Behaviour

av Manning, Aubrey

Denna bok är avsedd att vara ett hjälpmedel vid undervisning i byggämnen i högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning, samt vid fortbildning för yrkesverksamma. Den är också en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarbete.

The authors provide accounts of all levels of behaviour from the nerve cell to that of the population. The strengths of An Introduction to Animal Behaviour as a textbook include its clear explanations and concise, readable text and the enthusiasm of the authors for their subject.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Introduction to Physics, International Student Version, 8th Edition

av Cutnell, John D.

Alan M. Turing

av Turing, Sara

8:e upplagan Cutnell and Johnson has been the Number 1 text in the algebra-based physics market for over 15 years. Over 250,000 students have used Cutnell and Johnson as the equipment they need to build their problem-solving confidence, push their limits, and be successful.

Alan Turing's name was not widely recognised until his contribution to the breaking of the German Enigma code became public in the 1970s. The story of Turing's life fascinates and in the years since his suicide, Turing's reputation has only grown, as his contributions to logic, mathematics, computing, artificial intelligence and computational biology have become better appreciated.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Bioinformatics for Biologists

av Pevzner, Pavel (EDT)

Byggkonstruktion

av Isaksson, Tord

A team of renowned bioinformaticians take innovative routes to introduce computational ideas in the context of real biological problems. Intuitive explanations promote deep understanding, using little mathematical formalism.

Denna bok behandlar grundläggande konstruktionsteknik med inriktning mot byggnader och anläggningar. Inledningsvis beskrivs principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion samt de vanligaste bärande elementen i byggnadsstommar, samt olika stabiliseringsmetoder för stommar.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Byggnadsmaterial - Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper

av Burström, Per Gunnar

Dinosaurs

av Fastovsky, David E.

Materialen behandlas kapitelvis där deras uppbyggnad, tillverkning och egenskaper beskrivs. Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för materialens förtjänster och begränsningar.

Updated with the material that instructors want, Dinosaurs continues to make science exciting and understandable to non-science majors through its narrative of scientific concepts rather than endless facts.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

A Life Scientist's Guide to Physical Chemistry

av Roussel, Marc R.

Chemistry and the Environment

av Harnung, Sven E.

Motivating students to engage with physical chemistry through biological examples, this textbook demonstrates how the tools of physical chemistry can be used to illuminate biological questions.

This textbook presents the chemistry of the environment using the full strength of physical, inorganic and organic chemistry, in addition to the necessary mathematics and physics.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Molecular Biology of the Cell

av Alberts, Bruce

Essential Cell Biology

av Alberts, Bruce

5:e upplagan For nearly a quarter century, Molecular Biology of the Cell has been the leading cell biology textbook. This tradition continues with the new Fifth Edition, which has been completely revised and updated to describe our current, rapidly advancing understanding of cell biology.

3:e upplagan This textbook provides an accessible introduction to cell biology. It is intended for a first course in cell biology that emphasizes fundamental concepts.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Elkraft

av Alfredsson, Alf

The Sustainable Urban Development Reader

av Wheeler, Stephen M. (EDT)

4:e upplagan Denna bok ger inblick och grundläggande kännedom om moderna elanläggningars utförande, dimensionering och dokumentation, samt om de komponenenter som ingår i dessa. Innehållet är koncentrerat på kompnenter och tillämpningar med systemspänning upp till 1 kV.

2:a upplagan A comprehensive and intellectually rich compendium of the state-of-the-art knowledge on sustainable urban development! This scholarly, judicious choice of topics and contributors, and the sequencing of the readings are admirable.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management

av Sterner, Thomas

SI Chemical Data, 6th Edition

av Aylward, Gordon H.

Thomas Sterner's book is an attempt to encourage more widespread and careful use of economic policy instruments. The book compares the accumulated experiences of the use of economic policy instruments in the U.S. and Europe, as well as in rich and poor countries in Asia, Africa, and Latin America.

6:e upplagan A supplementary text for chemistry students aimed especially at first year undergraduate students - SI Chemical Data 6th edition presents the properties of key chemicals used for experiments in easy-to-use tables.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, International Stu

av Anton, Howard

Materials Science and Engineering , International Student Version , 8th Edi

av Callister, William D.

10:e upplagan Elementary Linear Algebra 10th edition gives an elementary treatment of linear algebra that is suitable for a first course for undergraduate students. The aim is to present the fundamentals of linear algebra in the clearest possible way; pedagogy is the main consideration.

8:e upplagan Building on the success of seven best-selling editions, Callister continues to promote understanding of the three primary types of materials (metals, ceramics, and polymers) and composites.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Engineering Mechanics: Statics Volume 1 SI Sixth Edition with Engineering M

av Meriam, J. L.

Introduction to Electric Circuits, 8th Edition International Student Editio

av Dorf, Richard C.

8:e upplagan The presentation is geared to readers who are being exposed to the basic concepts of electric circuits for the first time, and the scope of the work is broad. Because this book is oriented toward providing expertise in problem-solving, we have included over 260 illustrative examples.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Analys i en variabel

av Böiers, Lars-Christer

Byggprocessen

av Nordstrand, Uno

3:e upplagan
Denna bok behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Den innehåller också en introduktion till de komplexa talen.

Kärnan i boken är en redovisning av byggandets centrala aktiviteter: program - projektering - upphandling - byggproduktion. Dessutom innehåller boken begreppsförklaringar och en beskrivning av viktiga förutsättningar och villkor för byggandet i Sverige.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Elkrafthandb elkraftsystem 1

av Blomqvist, Hans

Principles of Engineering Thermodynamics

av Moran, Michael J.

Elkraftsystem 1 behandlar bl.a. Elsäkerhet, standarder, elproduktionsanläggningar, överföring av växelström och likström, distributionsanläggningar, övervakning och automatisering, drift och underhåll.

7:e upplagan Now in a Seventh Edition, Fundamentals of Engineering Thermodynamics continues to set the standard for teaching readers how to be effective problem solvers, emphasizing the authors' signature methodologies that have taught over a half million students worldwide.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Principles of Physics Ninth Edition International Student Version

av Halliday, David

Essentials of Ecology

av Townsend, Colin R.

This book arms engineers with the tools to apply key physics concepts in the field. A number of the key figures in the new edition are revised to provide a more inviting and informative treatment.

3:e upplagan Essentials of Ecology presents introductory ecology in an accessible, state-of-the-art format designed to cultivate the novice student's understanding of, and fascination with, the natural world.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Power Electronics: Converters, Applications, and Design

av Mohan, Ned

Engineering Mechanics: Dynamics, SI 6th Edition

av Meriam, J. L.

3:e upplagan Gives a cohesive presentation of power electronics fundamentals for applications and design in the power range of 500 kW or less. Describes a variety of practical and emerging power electronic converters made feasible by the new generation of power semiconductor devices.

6:e upplagan Over the past 50 years, MeriamKraige's Engineering Mechanics has established a highly respected tradition of excellence. Readers turn to this book because of its emphasis on accuracy, rigor, clarity, and applications.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Matlab

av Gilat,

Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 5th Edition

av Welty, James

4:e upplagan MATLAB: An Introduction with Applications is used by more students than any other MATLAB text or reference. This concise book is known for its just-in-time learning approach, giving students the information when they need it.

5:e upplagan Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, now in its fifth edition, continues to provide a unified treatment of momentum transfer (fluid mechanics), heat transfer, and mass transfer.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Introductory Nuclear Physics

av Krane, Kenneth S.

Fundamentals of Heat And Mass Transfer

av Incropera, Frank P. (EDT)

3:e upplagan This comprehensive text provides an introduction to basic nuclear physics, including nuclear decays and reactions and nuclear structure, while covering the essential areas of basic research and practical applications.

6:e upplagan This bestselling book in the field provides a complete introduction to the physical origins of heat and mass transfer.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Nuclear and Particle Physics

av Martin, B. R.

Minnestrimmaren 6 Sigma

av Brassard, Michael

2:a upplagan An accessible introduction to nuclear and particle physics with a 50:50 coverage of the two topics.

Denna fickhandbok beskriver arbetssättet Sex Sigma och presenterar verktygen som används när man arbetar enligt Sex Sigma-metodiken. Denna kraftfulla metodik förbättrar det sätt som en organisation arbetar på, det vill säga organisationsprocesserna.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Genomics and Bioinformatics

av Samuelsson, Tore

Bioethics

av Talbot, Marianne

Designed for biologists without programming experience, this textbook provides a hands-on introduction to Unix and Perl tools for bioinformatics. Relevant biological examples are combined with practical computational procedures.

This accessible introduction clearly explains bioethical issues and their philosophical foundations to science students, providing them with the confidence needed to debate important issues in the ethics of biotechnology.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Separation Process Principles

av Henley, Ernest J.

Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems

av Boyce, William E.

3:e upplagan Completely rewritten to enhance clarity, this third edition provides engineers with a strong understanding of the field. With the help of an additional co-author, thetext presents new information on bioseparations throughout the chapters.

9:e upplagan Focuses on the theory and practical applications of Differential Equations to engineering and the sciences. This book emphasises on the methods of solution, analysis, and approximation.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Classical Electrodynamics

av Jackson, John David

Solid State Physics: An Introduction

av Hofmann, Philip

3:e upplagan A revision of the defining book covering the physics and classical mathematics necessary to understand electromagnetic fields in materials and at surfaces and interfaces.

Written by the 2011 Gaede Award Winner Filling a gap in the literature for a brief course in solid sate physics, this is a clear and concise introduction that not only describes all the basic phenomena and concepts, but also discusses such advanced issues as magnetism and superconductivity.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Renewable Energy

av Boyle, Godfrey (EDT)

Quanta, Matter, and Change

av Peter Atkins

The provision of sustainable energy supplies for an expanding and increasingly productive world is one of the major issues facing civilisation today. Renewable Energy examines both the practical and economic potential of the renewable energy sources to meet this challenge.

From its formative days spent exploring the bulk properties of matter, physical chemistry as a discipline is now being reinvigorated by our ever-increasing understanding of the properties of matter at the molecular level.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Unix and Perl to the Rescue!

av Bradnam, Keith

Written in a fun, accessible style, this step-by-step guide teaches non-programmers the key aspects of Unix and Perl. No prior experience is required and new concepts are introduced using code examples for readers to try themselves. Essential reading for those who want to work more effectively with large data sets.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn