Bibliotek & Offentlig verksamhet

Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Medlemspris på böcker


Här kan du som är medlem i Humanisterna köpa utvalda böcker till medlemspris. Lägg boken/böckerna i din kundvagn från den här sidan för att handla till medlemspris.

Du får gärna komplettera din beställning med andra böcker ur Adlibris sortiment på över 6 miljoner titlar!Gud finns nog inte

av Lindenfors, Patrik

Kort om etik

av Blackburn, Simon

12-15 årLivsåskådningsfrågor är inte förbehållna vuxna. Tvärtom är det något som brukar diskuteras som hetast under tonåren. Länge har det dock saknats en bok som enkelt sammanfattar en ickereligiös hållning för barn och ungdomar - tills nu!

Vår självbild som moraliska varelser hotas av skepticism, relativism och hyckleri. Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt? I Kort om etik tar sig Simon Blackburn an de stora etiska frågorna

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Kort om känslor

av Evans, Dylan

Kort om vetenskapsfilosofi

av Okasha, Samir

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor? Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor.

Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting? Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Rymdresan

av Fuglesang, Christer

Privatliv

av Tännsjö, Torbjörn

9-12 årAstronauten Christer Fuglesangs första barnbok Rymdresan är en spännande rymdberättelse med illustrationer av den väletablerade barnboksillustratören Alvaro Tapia.

Tankeväckande! Moralfilosofen Torbjörn Tännsjö argumenterar numera för en total genomsiktlighet av medborgarnas liv. I Privatliv granskar han några av vår tids mest kontroversiella frågor om integritet och statlig kontroll inom olika områden.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Hatar Gud kvinnor?

av Benson, Ophelia

Gilla läget : hur allt gick åt helvete med positivt tänkande

av Ehrenreich, Barbara

Hatar Gud kvinnor? kartlägger religionens och kulturens roll i detta förtryck. Boken granskar kvinnohatets många uttryck, från uttalanden av Vatikanen till Sharialagens påbud om steningar.

Barbara Ehrenreich tröttnade när hennes läkare uppmanade henne att se sin cancersjukdom som en gåva. I Gilla läget visar hon hur det postitiva tänkandet lurat amerikanerna i grunden. Med humorn som vapen smular hon sönder allt luddigt tänkande med en bitande ironi.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Livets ord : kontroll och manipulation i Jesu namn

av Kornhall, Per

Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren

av Pullman, Philip

Livets Ord är utan tvekan det mest dramatiska som hänt i den svenska frikyrkligheten sedan Pingströrelsen. Genom ungdomsorganisationen Ny Generation och antiabortorganisationen Ja till livet har man inflytande också i andra kristna rörelser och inom kristdemokraterna.

Fylld av mysterium, medkänsla och kraft ställer Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren bilden av Jesus i ny belysning. Den ställer frågor till läsaren som kommer att ljuda långt efter den sista sidan är vänd.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Att tämja gudarna : om religion och demokrati

av Buruma, Ian

Arvet från Darwin : religion, människa, moral

av Forsman, Birgitta

I Att tämja gudarna jämförs relationen mellan kyrka och stat i Europa respektive i USA samt hur det religiösa ledarskapet fungerar i Kina och Japan. Vad krävs, förutom yttrandefrihet och rösträtt, för att hålla ihop demokratiska samhällen?

Leder en biologisk människosyn till rasism, sexism och starkas förtryck av svaga? I Arvet från Darwin visar Birgitta Forsman att svaret är nej. Författaren är docent i forskningsetik och har skrivit en rad böcker om vetenskap och moral.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Tro och vetande

av Hedenius, Ingemar

Kort om fri vilja

av Pink, Thomas

Ingemar Hedenius välkända och kontroversiella klassiker Tro och vetande utkom 1949. Boken la grunden för en av Sveriges mest omfattande kulturdebatter och dess skarpa argumentation förändrade den svenska religionskritiken i grunden.

Är våra beslut verkligen våra egna? Om vår vilja inte är fri, är vi ändå ansvariga för våra handlingar? Thomas Pink, föreläsare i filosofi vid Kings College, University of London, beskriver en rad frågeställningar kring detta grundläggande filosofiska problem.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Kort om medvetandet

av Blackmore, Susan

Kort om Hjärnan

av O'Shea, Michael

Vad formar vår identitet? Är medvetandet en illusion? Nya forskningsrön har satt fart på debatten om dessa frågor. Biologer, neurologer, psykologer och filosofer diskuterar nu medvetandets roll och innebörd.

Hur fungerar hjärnan? Skiljer sig människans hjärna från djurens? Michael OShea, professor i neurovetenskap vid University of Sussex, ger en lättförståelig introduktion till hjärnforskningens senaste rön och undersöker förhållandet mellan hjärnan och medvetandet.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Edens bakgård

av Jersild, P. C.

Islamismens seger : från Libanon till Iran

av Norell, Magnus

Edens bakgård är en typisk Jersild-roman där realism blandas med fantasteri. Det är också en sondering av det mänskliga psyket, en berättelse om religion som upplevelseindustri, skriven med en uppsluppen och samtidigt bister humor.

För alla som vill förstå islamismens roll i världspolitiken idag. Politisk islam och dess militanta gren, islamismen, har vuxit sig allt starkare i Mellanöstern under de senaste decennierna. Konsekvenserna av detta kan bli både långvariga och förödande.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Det liv du kan rädda : agera nu och stoppa fattigdomen

av Singer, Peter

David Hume : humanisten och skeptikern

av Fredriksson, Gunnar

Den framstående etikern Peter Singer utforskar i denna bok den växande klyftan mellan rika och fattiga och frågar sig: Är det vår skyldighet att utrota fattigdomen? Hur kan vi försvara konsumtionshetsen när barn i världen dör av svält?

David Hume är en av upplysningens främsta filosofer och en klassisk skeptiker, som gjorde sig känd som kritiker av religion och kyrka. Alla Humes idéer, från kunskapsteori till moral och religion, är aktuella och kontroversiella än idag!

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Döden är förhandlingsbar

av Tännsjö, Torbjörn

En gudomlig skapelse? : en vetenskapsthriller

av Bern, Lars

En intressant bok om tre stora principfrågor. Får läkare genom medicinering påskynda en patients död? Under vilka betingelser är det försvarbart att avbryta livsuppehållande behandling? Vem ska fatta besluten när det handlar om små barn?

En roman om hur ny teknologi påverkar samhället i stort. Lars Berns försöker med sin historia visa hur framskridanden inom genteknik påverkar såväl individuella människoliv, som samhällets värderingar och våra etiska och moraliska riktlinjer i stort.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Arvet från Darwin : religion, människa, moral

av Forsman, Birgitta

Riktig vetenskap och dåliga imitationer

av Häggström, Olle

Evolutionsteorin har förändrat vår världsbild i grunden. Ända sedan Darwins tid har man varit rädd att hans insikter om människans utveckling ska göra Gud överflödig. Många frågar sig: Förfaller all moral om gudstron försvinner?

Riktig vetenskap och dåliga imitationer är ett glödande försvar för vetenskapen och upplysningstraditionens idéer. Samtidigt är boken en obarmhärtig nedsabling av allehanda figurer som under falsk vetenskaplig flagg serverar ovederhäftigheter.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Du store Gud? : hur religionen förgiftar allt

av Hitchens, Christopher

Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin

av Jonsson, Ulf

En svidande och frenetisk uppgörelse med religionens inflytande över människors livsvillkor över hela världen. Christopher Hitchens budskap är tydligt och enkelt: Religionen förgiftar allt.

Denna bok utgår från att talet om Gud är meningsfullt, och att det handlar om något som åtminstone till stor del kan kommuniceras människor emellan. Den pläderar, lågmält men tydligt, för att religiösa övertygelser har ett allmänbegripligt innehåll.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Illusionen om Gud

av Dawkins, Richard

Moralens landskap

av Harris, Sam

Med humor och allvar undersöker Richard Dawkins Gud i alla hans existenser. Dawkins visar hur ofantligt osannolikt ett högre väsen är och att religion inte alls är förutsättningen för ett moraliskt och rättfärdigt leverne.

I Moralens landskap river Sam Harris muren mellan fakta och mänskliga värderingar. Med nya perspektiv på uråldriga frågor om rätt och fel, gott och ont, visar han att vi redan vet tillräckligt om hjärnan för att kunna hävda att det existerar vetenskapliga svar på människolivets viktigaste frågor.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Kort om globalisering

av Steger, Manfred B.

Kort om mänskliga rättigheter

av Clapham, Andrew

Manfred B. Steger presenterar här globalisering som ett mångfacetterat men begripligt skeende och visar tydligt dess betydelse för våra liv, såväl internationellt som regionalt och lokalt. Kort om globalisering belyser utvecklingen på miljöområdet, terrorismens verkningar och den globala politiken.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Kort om yttrandefrihet

av Warburton, Nigel

I Kort om yttrandefrihet diskuteras brännande frågor om det moderna samhället och det fria ordet. Borde vi få säga vad som helst om religioner? Finns det goda skäl att censurera pornografi? Har internet förändrat allt? Nigel Warburtons bok är aktuell, lättillgänglig och tankeväckande.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn