Bibliotek & Offentlig verksamhet

Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Freud-frossa!


Sigmund Freud är psykoanalysens grundare och har haft en stor betydelse för den västerländska idévärlden. Nu kommer det tolfte bandet av Freuds samlade skrifter och serien är komplett!10 skäl att älska Freud

av Anjefelt, Monica

Freud: Mannen och verket

av Sjögren, Lars

Nyhet En appell, ett manifest: för psykoanalysen, för Sigmund Freud och hans efterföljare. Det finns minst tio skäl att älska Freud. Här ger tio svenska psykoanalytiker personliga inblickar i Freuds värld.

Nyhet Lars Sjögrens biografi över Sigmund Freud har uppdaterats av Clarence Crafoord. Läsaren får följa Freuds liv från uppväxten i Centraleuropa under slutet av 1800-talet till hans död i London 1939.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Föreläsningar : orientering i psykoanalysen

av Freud, Sigmund

Drömtydning

av Freud, Sigmund

Denna samling med Freuds orienterande föreläsningar är, jämte Drömtydning, hans mest lästa bok. Föreläsningar utgör Freuds egen introduktion till den psykoanalytiska vetenskapen. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 1)

Med Drömtydning lade Freud år 1900 grunden till det som kom att bli psykoanalysen. Boken präglas i hög grad av Freuds skarpa iakttagelseförmåga, hans träffsäkra intuition och glödande entusiasm. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 2)

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Tidiga skrifter och historik

av Freud, Sigmund

Vardagslivets psykopatologi

av Freud, Sigmund

I det tredje bandet av Sigmund Freuds samlade skrifter på svenska presenteras ett urval texter som gör det möjligt att följa de väsentligaste dragen i Freuds tänkande vid tiden för psykoanalysens tillkomst. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 3)

En freudiansk felsägning, vad är det? I denna bok, som innehåller två av Freuds mest kända arbeten samt fyra artiklar, kan vi läsa om Freuds tankar kring språkbruket och dess förhållande till det omedvetna. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 4)

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Sexualiteten

av Freud, Sigmund

Fallstudier

av Freud, Sigmund

Sexualiteten är enligt psykoanalysen en av människans viktigaste drivkrafter. I denna bok finns alla Freuds texter om kön, kärlek och sexualitet samlade och nyöversatta. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 5)

Denna volym innehåller de fem stora fallstudierna, populärt kända som Dora, Lille Hans, Råttmannen, Schreber och Vargmannen. Det är kanske det bästa exemplet på Freuds realistiska vetenskapssyn. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 6)

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Neuros och psykos. Småskrifter

av Freud, Sigmund

Psykoanalysens teknik

av Freud, Sigmund

I det sjunde bandet av Freuds samlade skrifter presenteras några centrala essäer om neuros och psykos, liksom om ångest och svartsjuka. Ett återkommande tema är de omedvetna fantasierna. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 7)

Här beskriver Freud hur analysandens omedvetna kan utforskas. Precis som i schack, skriver han, är det bara spelöppningen och slutspelet som tillåter en uttömmande systematisk framställning. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 8)

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Metapsykologi

av Freud, Sigmund

Samhälle och religion

av Freud, Sigmund

1915 skriver Freud ett antal artiklar om psykoanalysens grundbegrepp: det omedvetna, bortträngningen, driften. Här hittar du dessa texter jämte nyöversättningar av texter som Jaget och detet och Bortom lustprincipen. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 9)

Denna volym av Freuds samlade skrifter ägnas åt Freuds försök att i sitt tänkande använda sig av sina psykoanalytiska teorier för att forma visioner kring samhällets uppkomst och nödvändighet för den mänskliga kulturen. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 10)

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Konst och litteratur

av Freud, Sigmund

Index och register

av Freud, Sigmund

Freud tolkar i de olika uppsatserna drömmarna i romanen Gradiva, tyder Mona Lisas leende, diskuterar dramer av Shakespeare, Ibsen och andra klassiker liksom Dostojevskijs Bröderna Karamazov. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 11)

Nyhet Band XII. Index och register fullföljer, avslutar och sammanbinder övriga elva volymer i utgåvan av Samlade skrifter av Sigmund Freud på svenska. (Samlade skrifter av Sigmund Freud 12)

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!